Kurumsal

Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılklı olarak etkileme niteliğindeki…
Kurumsal davranış; Bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmenin belli koşullarda ve belli karar durumlarında…
Kurum Felsefesi; Alman bilim adamları Jakop ve Thomas Wolf'a göre 'bir kuruluşun kendi kendisi hakkındaki…
Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim kanallarının…
Kurumsal itibar; bir kurumun görünen yüzü ile ilgili materyallerin, insanlar üzerinde bıraktığı izlenimlerin toplamına denir.Kurumsal…
Kurumsal marka değeri; bir kurumun, o kurumun isminin, ambleminin, logolarının, bilinirliğini ve tanınnırlığını ifade eder.…
Kurumsal misyon; bir kurumun üstlendiği ve yüklendiği özel görevlere denir. Kurumsal misyon; bir kurumun neden…
Kurumsal Planlama; kurumsal faaliyetleri planlama işlemine denir.Kurumsal Planlama; kurumsal faaliyetleri amaç ve fedefler doğrultusunda akılcı…
Kurumsal strateji; bir kurumda, kurumun uzun vadeli karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alınarak yapılan başarıyı artırma ve…
Bir kurumun, ürünlerinin ve hizmetlerinin kurum kimliği hedeflerine uygun olarak tasarlanması ve dizayn edilmesine denir.…
Kurumsal verimlilik; bir kurumdaki toplam verimliliğe denir.Kurumsal verimlilik artırmak öncelikle çalışanların verimliliğini artırmaktan geçer.Kurumsal verimliliğin…
Kurumsal vizyon; bir kurumun bu gün ve gelecekle ilgili olarak ulaşmak istediği bir resim veya…
Kurumsal Yönetim; dar anlamıyla, kurum veya şirket yönetimi ile şirket sahipleri (hissedarları) ve menfaat sahipleri…
Bir kurumun, bir kuruluşun veya bir işletmenin KİŞİLERE bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan…