Kurumsal Strateji Nedir?

Kurumsal strateji; bir kurumda, kurumun uzun vadeli karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alınarak yapılan başarıyı artırma ve değerini yükseltmeye yönelik faaliyetlere denir.
Kurumsal strateji; bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak için hangi konumda olması ve hangi alanlarda faaliyet göstermesine yönelik stratejilerdir.

KURUMSAL STRATEJİ ÇEŞİTLERİ
Kurumsal strateji çeşitlerini şöyle ifade edebiliriz;

1-  Büyüme stratejileri,
2-  Küçülme stratejileri,
3-  Çeşitlendirme strarejileri,
4-  Tasarruf stratejileri,
5-  Tasfiye stratejileri.

KURUMSAL STRATEJİ OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Kurumsal strateji tesbit edilirken  dikkat edilecek konuları şöyle sıralayabiliriz;

1- Kurumun temel işlevleri ve faaliyet konuları açık seçik belirlenmelidir.
2- Kurumun işlerini sürdürmesi için gerekenler belirlenmelidir,
3- Kurumun kapasitelerinin yükseltilmesi için yapılması gerekenler tesbit edilmelidir.
4- Kurumun etkinliğinin artırılması için alınacak tedbirler tesbit edilmelidire.
5- Kurumun rekabet imkanlarını artırmak için yapılacak işler ortaya konmalıdır.