Kurumsal Vizyon Nedir?

Kurumsal vizyon; bir kurumun bu gün ve gelecekle ilgili olarak ulaşmak istediği bir resim veya manzaradır.
Kurumsal vizyon; bir kurumun bu gün ve gelecekte ulaşmak istediği hedeflere yönelik olarak ortaya çıkan akılcı sezgilerdir.
Kurumsal vizyon; bir kurumun bu güne ve geleceğe yönelik olarak yapılması düşünülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, tanımlanması sonucu ortaya çıkan düşünsel bir tasarımdır.
Kurumsal vizyon; bir kurumun mevcut durumunu iyi analiz ederek ve potansiyelini hissederek geleceğe yönelik bir somut düş oluşturmaktır.
Kurumsal vizyon; bir kurumun bu gün veya gelecekte oulaşmak istediği durumu tanımlamaya yönelik olarak yapılan nitelikli bir hedeftir.
Kurumsal vizyon bir kurumun bu güne ve geleceğe yönelik bir tanımıdır. Büyük bir resim veya manzara içerisindeki ulaşmak istediği konumdur, almak istediği başarılı sonuçlardır.
Kurumsal vizyonu tesbit ederken iyi araştırılmış doğru veriler kullanılmalı gerçekçi, akılcı, ayakları yere basan hedef ve roller verilmelidir.
Kurumsal vizyonu belirleyenler, genellikle kurum üst yöneticileri, kurum üst yönetiminde söz sahibi kişler veya kurumun sahipleridir.
Kurumsal vizyonu, kurumu iyi tanıyan ve konusunda uzmanlaşmış profosyonel kişilerin oluşturması, kurumsal vizyonun doğru ve akılcı tesbit edilmesi açısından son derece önemlidir.