Kurumsal Davranış Nedir?

Kurumsal davranış; Bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmenin belli koşullarda ve belli karar durumlarında verdikleri tipik davranış tarzlarına ve tepkilerine denir.
Kurumsal davranış; kurumların, faaliyetlerini sürdürdükleri sırada karşılaştıkları durumlar karşısında verdikleri sistematik tepkilere denir.

KURUMSAL DAVRANIŞ ÇEŞİTLERİ
Kurumlardaki, kurumsal davranış çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz;

1-  Yönetim davranışları,
2-  Pazarlama davranışları
3-  Mali davranışlar,
4-  Sosyal(toplumsal) davranışlar,
5-  Siyasi davranışlar,
6-  Bilgilendirme davranışları,
7-  Üretim  davranışları.
8-  Yatırım davranışları,
9-  Personel davranışları,
10-  İşbirliği davranışları.