< < Kurumsal İletişim Nedir? - GRC Kurumsal Planlama

Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim kanallarının açık olmasına yönelik çalışmalara denir.

Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek ve faaliyetini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.

KURUMSAL İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
Alman bilim adamı FRİTZ NESKE'ye göre iletişim çeşitleri dörde ayrılır;

1-  Büroratik iletişim (iletişime kapalı sayılır)
2-  Manipülatif iletişim (Propaganda amaçlıdır)
3-  Demokratik iletişim (Etkin iletişim tarzıdır)
4-  Orantısız iletişim (sonuçlanamayan iletişim)


KURUMSAL İLETİŞİM NASIL UYGULANMALIDIR
MARTİNE HEUER'e göre kurumsal iletişimin uygulamasında dikkat edilecek konuları şöyle sıralayabiliriz;

1- Kurumsal iletişim yönetim aracı olarak kullanılmalıdır,
2- Hitap edilecek hedef guruplar etkin biçimde tanımlanmalıdır,
3- Kurumun kurumsal temelleri açık olarak tanımlanmalıdır,
4- Gerektiğinde profosyonel yardım alınmalıdır,
5- Kurumsal iletişim çalışmaları bir katalog yardımı ile takip edilmelidir.