Kurumsal Marka Değeri

Kurumsal marka değeri; bir kurumun, o kurumun isminin, ambleminin, logolarının, bilinirliğini ve tanınnırlığını ifade eder.
Kurumsal marka değeri; bir kurumun veya işletmenin iş yaptığı, muhatap olduğu veya iletişime girdiği kişi, grup ve kurumlardaki değeridir.
Kurumsal marka değeri; bir kurum veya işetmenin diğer kişiler, gruplar  ve kurumların düşünce yapılarında oluşan imajlarının toplamıdır.