Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim; dar anlamıyla, kurum veya şirket yönetimi ile şirket sahipleri (hissedarları) ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yönetim şeklidir.
Geniş anlamı ile kurumsal yönetim ise; kurumu iyi bir şekilde yönetmek için gerekli her şeyin belli bir plan, düzen ve yönetim anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesidir.
Başka bir ifadeyle kurumsal yönetim; kurum veya şirket iyi bir şekilde nasıl yönetilir ? sorusuna verilen cevapta anlamını bulur.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nin 2004 yılında yaptığı tanım ise şöyledir. ' Kurumsal Yönetim, bir şirketin (kurumun) yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları(sahipleri) ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkileri' konu edinen bir yönetim şeklidir.

KURUMSAL YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
Kurumsal yönetimin ortaya çıkış nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

1- Finansal krizler,
2- Şirket veya kurumlardaki yönetim skandalları,
3- Özelleştirme faaliyetleri,
4- Uluslararası piyasalardaki sermaye hareketlerinin artması,
5- Globalleşme eğilimleri.

KURUMSAL YÖNETİMİN AMAÇLARI
Kurumsal yönetimin amaçlarını şöyle ifade edebiliriz;

1-  Kurum üst yönetiminin gücünü ve yetkilerini kötüye kullanmalarına engel olmak,
2-  Kurum sahiplerinin haklarının korunması,
3-  Kurumla ilgili menfaat sahiplerinin haklarının korunması,
4-  Kurum ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi,
5-  Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak belirlenmesi,
6-  Kurum yönetiminin hesap verme yükümlülüklerinin gündeme gelmesi,
7-  Küçük hissedarların korunması,
8-  Kurumla ilgili olarak güven oluşturulması.

KURUMSAL YÖNETİMİN FAYDALARI
Kurumsal yönetimin faydalarını şöyle dile getirebiliriz;

1-  Kurum yönetimi ve kurum istikrara kavuşur,
2-  Kurumun rekabet gücünü artırır,
3-  Ekonomik krizlere karşı savunma gücü artar,
4-  Modern yönetim tekniklerinin uygulanma imkanı artar,
5-  Kurumun karlılığı artar,
6-  Kurum yönetimine kalite ve şeffaflık gelir,
7-  Kuruma güven ve itimat yükselir,
8-  Sermaye  maliyetleri düşer,
9-  Kredi faizleri düşer,  kredi maliyetleri azalır.